Motorn 4

Karlshamnsvägen 1

Fastigheten uppfördes på 50-talet för Volvos person och lastbilar.

Nu finns här några större butiker samt serviceföretag.


Tillbaka till kartan >>