Om Emaljen AB


Emaljen AB startades 1991 av Christer Malmros och Benny Nilsson. Huvudinriktningen var att odla ål inomhus och att förvalta två industrifastigheter.


Efter tre år avvecklades fiskodlingen på grund av bristande lönsamhet. Vi fokuserade helt på fastigheterna och i slutet av 90-talet utökades fastighetsportföljen med ytterligare affärsfastigheter. Senare utökades verksamheten även med bostadsfastigheter.


Sedan 2007 beslöt vi att koncentrera oss helt på Ronneby, andra innehav såldes och verksamheten drivs därefter av familjen Malmros.

Håkan Malmros, VD   
  Tel: 0708-170147
  hakan@emaljen.se

  Roger Mirlund
  Tel 0709-955662
  roger@emaljen.se

  Lotta Arnlund, Ekonomi
  Tel: 0708-115441
  lotta@emaljen.se


Jourtelefon
Tel: 0701-492600
info@emaljen.se

  Ulf Ohlsson
 
Tel: 0734-148025
  uffe@emaljen.se